venus ดาวศุกร์

venus ดาวศุกร์

หัวข้อนำทาง

venus ดาวศุกร์ ดาวศุกร์ (อังกฤษ: Venus) เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 2 รองจากดวงอาทิตย์ ชื่อภาษาละติน Venus (Venus) มาจากเทพีแห่งความรักของโรมัน ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดเท่ากับโลก ดาวศุกร์ ฉายา บางครั้งเรียกว่า “น้องสาว” ของโลก มีวงโคจรเกือบเป็นวงกลม ความเยื้องศูนย์กลางขั้นต่ำ (วงรี) ในบรรดาวัตถุท้องฟ้าในธรรมชาติ ดาวศุกร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สว่างเป็นอันดับสามรองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ดาวศุกร์ pantip

ดาวศุกร์ โหราศาสตร์ เพราะดาวศุกร์โคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก ดังนั้นดวงอาทิตย์ทำมุมไม่เกิน 47.8° มองเห็นได้เฉพาะตอนเช้าตรู่หรือตอนพระอาทิตย์ตก เมื่อปรากฏบนท้องฟ้าเวลาพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก จะเรียกว่า “ดาวประจำเมือง” และเมื่อปรากฏบนท้องฟ้าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก จะเรียกว่า “ดาวรุ่ง” หรือ “ดาวรุ่ง” ดาวศุกร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง

venus ดาวศุกร์ ประวัติที่มาและการกำเนิด

venus ดาวศุกร์  เป็นดาวเคราะห์ดวงที่สองจากดวงอาทิตย์เมื่อมองเห็นจากโลกในเวลากลางคืน ดาวศุกร์เป็นเทห์ฟากฟ้าที่สว่างเป็นอันดับสองรองจากดวงจันทร์ ดาวศุกร์โคจรอยู่ในวงโคจรของโลก ดังนั้นเวลาสังเกตจะดูเหมือนอยู่ไม่ไกลดวงอาทิตย์ กล่าวคือ จะเห็นเวลาเย็นทางทิศตะวันตก เรียกว่า “ดาวเมือง” หรือเวลาเช้าตรู่ทางทิศตะวันออก จะถูกเรียกว่า “Morning Star” หรือ “ดาวรุ่ง”

ดาวศุกร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ช้ามากและหมุนรอบตัวเองช้าด้วย มันโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบใน 224.7 วันโลก[4] และหมุนรอบตัวเองใน 243 วันโลก แต่มีความยาววันสุริยะเท่ากับ 117 วันโลก มันหมุนช้าในระบบสุริยะ อีกทั้งดวงอาทิตย์บนดาวศุกร์จะขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับโลก คือ ขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออก เช่นเดียวกับดาวพุธ ดาวศุกร์ไม่มีบริวารตามธรรมชาติ ดาวศุกร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง

ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หิน มักถูกกล่าวว่าเป็นดาวน้องสาวของโลกเนื่องจากมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ดาวศุกร์แตกต่างจากโลกมากในหลายๆ ด้าน เช่น มีความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศมากที่สุดในบรรดาหินดาวเคราะห์ทั้ง 4 ดวง และมีความดันบรรยากาศประมาณ 92 เท่าของโลก บรรยากาศมีคาร์บอนไดออกไซด์ 96% อุณหภูมิเฉลี่ยบนดาวศุกร์อยู่ที่ 737 K (464 °C; 867 °F) ซึ่งสูงกว่าดาวพุธใกล้ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์มีเมฆกรดกำมะถัน สะท้อนแสงได้ดีจนมองไม่เห็นพื้นผิว ในอดีต เชื่อว่าดาวศุกร์มีมหาสมุทร แต่แล้วมหาสมุทรก็ระเหยและเหือดแห้งไปเนื่องจากภาวะเรือนกระจก เชื่อว่าน้ำที่ระเหยจะกระจายออกไปเมื่อสัมผัสกับแสง และไฮโดรเจนในน้ำถูกพัดพาขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโดยลมสุริยะ ดาวศุกร์ ย้าย 2566

ดาวศุกร์สว่างมากจนทำให้ผู้คนสงสัยและบันทึกวงโคจรของมัน มนุษย์เริ่มสนใจที่จะเรียนรู้และสำรวจดาวศุกร์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2505 ด้วยยานอวกาศมาริเนอร์ 2 แปดปีต่อมา ยานอวกาศเวเนรา 7 ลงจอดบนพื้นผิวดาวศุกร์ การศึกษาพื้นผิวโดยละเอียดยังไม่ค่อยดีนัก จนกระทั่งยานอวกาศ Magellan Explore Venus ในปี 1991 ปัจจุบันกำลังพยายามศึกษาความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์ นี่ยังคงเป็นหัวข้อการวิจัยที่มีการโต้เถียงกันอย่างมาก

ดาวศุกร์ ฉายา  ชื่อวีนัสในภาษาอังกฤษ มีที่มาจากเทพีแห่งความรักในตำนานโรมัน ส่วนหนึ่งมาจากภาษาไทยที่มาจากดาวพระศุกร์หรือเทพมาร เจ้าแห่งมาร และเทพีแห่งความงาม สัญลักษณ์ของดาวศุกร์ในโหราศาสตร์และดาราศาสตร์สากลคือ ♀ ซึ่งแสดงถึงเพศหญิง ในทางโหราศาสตร์ไทยใช้ 6 (เลขหกของไทย)

ลักษณะทางกายภาพ

ดาวศุกร์ pantip ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินดวงที่สี่ในระบบสุริยะ ซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบของมันเป็นหินคล้ายกับโลก อีกทั้งดาวศุกร์ยังมีขนาดและมวลใกล้เคียงกับโลกอีกด้วย ดังนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องหรือฝาแฝดของโลก เส้นผ่านศูนย์กลางของดาวศุกร์อยู่ที่ 12,103.6 กม. (7,520.8 ไมล์) ซึ่งเล็กกว่าโลก 638.4 กม. (396.7 ไมล์) และมีมวล 81.5% ของมวลโลก ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์แตกต่างจากของโลกมาก บรรยากาศของดาวศุกร์ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 96.5% โดยมีไนโตรเจนเพียง 3.5% ความกดอากาศและอุณหภูมิพื้นผิวของดาวศุกร์อยู่ที่ 9.3 MPa (93 bar) และ 737 K (464 °C; 867 °F) ตามลำดับ เหนือจุดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้ทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์กลายเป็นของไหลวิกฤตยิ่งยวด ดาวศุกร์ สีอะไร

บรรยากาศและภูมิอากาศ

ดาวศุกร์ สัญลักษณ์ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดาวศุกร์มีบรรยากาศที่หนาแน่นมากจนสสารของมันเป็นของไหลวิกฤตยิ่งยวด บีบอัดสูงแต่ไม่แข็งตัว มวลของบรรยากาศดาวศุกร์เป็น 92 เท่าของโลก และความดันที่พื้นผิวดาวศุกร์เป็น 93 เท่าของโลก ซึ่งเท่ากับความดันในมหาสมุทร 1 กม. (5/8 ไมล์) บนโลก 65 กก./ลบ.ม. ซึ่งเป็นน้ำประมาณ 6.5% หรือ 50 เท่าของความดันบรรยากาศของโลกที่อุณหภูมิ 20 °C (293 K; 293 Kelvin; 20 °C; 68 °F)* สิ่งนี้ทำให้ปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงที่สุดในระบบสุริยะ อุณหภูมิบนดาวศุกร์อยู่ที่ 462 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย (735 เคลวิน; 735 เคลวิน) 735 เคลวิน) 735K) 735K) 462°C; 864°F)*.[4][16] ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิพื้นผิวของดาวพุธ -220 °C; -364 °F)* และอุณหภูมิสูงสุดคือ 427 °C (700 K; 427 °C; 801 °F)* ระยะห่างของดาวศุกร์จากดวงอาทิตย์เกือบสองเท่าของดาวพุธจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิที่สูงมากเนื่องจาก ต่อปรากฏการณ์เรือนกระจก ก๊าซในบรรยากาศดักจับความร้อนและไม่ให้ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ตารางต่อไปนี้แสดงอุณหภูมิภายใต้สภาวะดาวศุกร์

เช่นเดียวกับโลก ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เต็มไปด้วยก๊าซเฉื่อย ซึ่งบ่งบอกถึงพัฒนาการของดาวศุกร์ ซึ่งก่อตัวขึ้นในลักษณะเดียวกับโลก ในขั้นต้น นักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีน้ำในชั้นบรรยากาศดาวศุกร์เช่นเดียวกับบนโลก ต่อมาเมื่อดาวศุกร์ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์รวมทั้งปรากฏการณ์เรือนกระจกทำให้น้ำในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์หายไป แม้ว่าอุณหภูมิบนดาวศุกร์จะไม่เอื้ออำนวยต่อชีวิต แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมฆชั้นบนซึ่งอยู่เหนือพื้นผิว 50 กม. (30 ไมล์) มีอุณหภูมิ 30 และ 80 °C (303 และ 353 K; 300 °C) รูปที่ 3), 30 และ 80 °C, 86 และ 176 °F)* อาจมีสิ่งมีชีวิตที่ทนต่อกรดแก่ ดาวศุกร์ โหราศาสตร์

บนดาวศุกร์ เหนือชั้นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเมฆหนาของกรดซัลฟิวริกผสมกับน้ำ และเฟอร์ริกคลอไรด์ประมาณ 1% อาจมีเฟอริกซัลเฟต อะลูมิเนียมคลอไรด์และฟอสฟอริกแอนไฮไดรด์ เมฆของดาวศุกร์ที่ระดับความสูงต่างกันมีองค์ประกอบต่างกัน เมฆเหล่านี้สะท้อนและกระจายแสงแดดประมาณ 90% ทำให้มองไม่เห็นพื้นผิวของดาวศุกร์ และทำให้พื้นผิวของดาวศุกร์มืดกว่าพื้นผิวโลก เหนือเมฆของดาวศุกร์มีลมพัดด้วยความเร็วประมาณ 300 กม./ชม. (190 ไมล์/ชม.) รอบดาวศุกร์ในสี่หรือห้าวันโลก บนดาวศุกร์ ความเร็วของลมสูงถึง 60 เท่าของความเร็วการหมุน แต่บนโลกลมแรงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 10-20% ของความเร็วลมทั่วโลก

ดาวศุกร์ สีอะไร พื้นผิวดาวศุกร์จะร้อน ซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิพื้นผิวที่ขั้วโลกและที่เส้นศูนย์สูตรจะเท่ากัน แกนเอียงของดาวศุกร์น้อยกว่า 3° เมื่อเทียบกับโลกเอียง 23° ดังนั้นดาวศุกร์จึงไม่มีฤดูกาล ระดับความสูงของพื้นผิวเป็นหนึ่งในไม่กี่ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิพื้นผิวของดาวศุกร์ จุดสูงสุดบนดาวศุกร์คือ Mount Maxwell Montess ซึ่งเป็นจุดที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดบนดาวศุกร์ อุณหภูมิประมาณ 380 °C (653 เคลวิน; รูปที่ 3) 380 องศาเซลเซียส; 716 องศาฟาเรนไฮต์)* และความดันบรรยากาศประมาณ 4.5 MPa (45 บาร์)

ในปี 1995 ยานอวกาศ Magellan ได้จับภาพสิ่งที่เชื่อว่าเป็นหิมะบนยานอวกาศ Maxwell Montess สสารผ่านกระบวนการที่คล้ายกับหิมะ แต่ที่อุณหภูมิสูงมาก ในปี 2550 Venus Express ค้นพบมวลเย็นที่ขั้วใต้ของดาวศุกร์ และอีก 4 ปีต่อมา Venus X Press ก็ค้นพบโอโซนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เช่นกัน

อิทธิพลของดาวศุกร์ตามโหรราศาสตร์

ดาวศุกร์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ : ♀
สัญลักษณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย:6
ระยะเวลาในการย้ายเข้า: 4 – 5 สัปดาห์
ดาวศุกร์ ย้าย 2566 ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักและความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับดาวศุกร์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความสัมพันธ์ และสุนทรียศาสตร์ในทางโหราศาสตร์ ดาวศุกร์มีพลังของผู้หญิง นั่นแสดงว่าดาวศุกร์มีอิทธิพลต่อความงาม ศิลปะ แรงดึงดูด การเข้าสังคม การเอาใจใส่ การแต่งงาน มิตรภาพ และความฟุ่มเฟือย มันมักจะอยู่ในราศีพฤษภและราศีตุลย์ ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภและราศีตุลย์ มีความสนใจหรือมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม มีวิถีชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ วันเกิด ดาวศุกร์ บ่งบอกถึงรสนิยมความรัก venus ดาวศุกร์

บทความแนะนำ