กาแล็กซี่ ต่างๆ คืออะไร

กาแล็กซี่ คอร์ด

กาแล็กซี่ ต่างๆ กาแล็กซี่ (Galaxy) หรือกาแล็กซี่ หมายถึง อาณาจักรแห่งดวงดาว กาแล็กซี่ต่างๆ กาแล็กซี่ประกอบด้วยก๊าซ ฝุ่น กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่ และดวงดาวหลายพันล้านดวง กาแล็กซี่ออนไลน์ กาแล็กซีมีขนาดตั้งแต่หลายหมื่นล้านถึงหลายร้อยพันล้านปีแสง “ทางช้างเผือก” เป็นดาราจักรของเราที่มีขนาดประมาณหนึ่งแสนปีแสง เพราะโลกของเราอยู่ภายในทางช้างเผือก การศึกษาโครงสร้างของทางช้างเผือกจึงต้องศึกษาจากภายในและภายนอกดาราจักรอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจกาแล็กซีของเราเองมากขึ้น กาแล็กซี่ คอร์ด

ประเภทของ กาแล็กซี่ ต่างๆ

กาแล็กซี่ ต่างๆ กาแล็กซีมีหลายประเภท เหล่านี้สามารถแบ่งออกกว้างๆ พวกมันสามารถเป็นได้สองประเภท: กาแล็กซีปกติที่มีรูปร่างที่กำหนดไว้อย่างดี สิ่งเหล่านี้สามารถจำแนกตามไดอะแกรมฮับเบิลที่หมุนได้ที่แสดงในรูปที่ 1 และดาราจักรที่ไม่ปกติ) กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่ ที่มีรูปร่างไม่ปกติ เช่น McCloud ขนาดใหญ่ เมฆแมเจลแลนเล็ก กาแล็กซีดาวเทียมของทางช้างเผือก ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน Edwin Hubble ศึกษากาแลคซีด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ กาแลคซีมีสี่ประเภทตามรูปร่างของพวกมัน กาแล็กซี่ คอร์ด

กาแล็กซี่ ต่างๆ
  • กาแล็กซีรี (Elliptical Galaxy)  ดาราจักรวงรีมีลักษณะเป็นวงรีและสามารถแบ่งออกเป็นแปดกลุ่มย่อย E0 ถึง E7 E0 เป็นรูปวงรีที่เล็กที่สุดและ E7 เป็นวงรีมากที่สุด
  • กาแล็กซีกังหัน (Spiral Galaxy) ดาราจักรเกลียวแบ่งออกเป็นสามประเภท และกาแล็กซีก้นหอย Sa ก็โปนอย่างหนาแน่น แม้ว่าแขนจะคลุมเครือ แต่ดาราจักรชนิดก้นหอย Sb ก็มีความนูนสูงเช่นกัน กาแล็กซี่เกลียว Sc ที่มีความยาวแขนปานกลางและนูนเล็ก แขนยาวรัดรูป
  • กาแล็กซีกังหันแบบมีคาน หรือ กาแล็กซีกังหันบาร์ (Barred Spiral Galaxy) ดาราจักรก้นหอยหรือดาราจักรกังหันบีม แบ่งเป็น 3 แบบ มองเห็นลำแสงได้ชัดเจน Galaxy SBc Bar Turbine มีรูปร่างนูนเล็ก และมองเห็นลำแสงยาวได้ชัดเจน
  • กาแล็กซีลูกสะบ้า หรือ กาแล็กซีเลนส์ (Lenticular Galaxy) ดาราจักรเลนติคูลาร์หรือดาราจักรเลนติคูลาร์ หรือดาราจักร แม่และเด็ก เป็นดาราจักรชนิดไม่รวมกันและดาราจักรชนิดก้นหอย เช่น ป่องขนาดใหญ่ (ชนิด S0 หรือ SB0) ที่ไม่มีแขนกังหัน

กาแล็กซีและกาแล็กซีทางช้างเผือก

กาแล็กซี่ คอร์ด ถ้ามีคนถามเราว่าบ้านของเราอยู่ที่ไหน กาแล็กซี ทางช้างเผือก คือ เราสามารถหาได้ง่ายๆ โดยให้เลขที่บ้าน ตรอก อำเภอ ตำบล อำเภอ และจังหวัด ตลอดจนประเทศของเรา และหากถามถึงลักษณะของบ้าน ให้อธิบายโครงสร้างบ้านแบบเรียบง่าย เช่น ชั้นเดียว ชั้นเดียว บ้านชั้นเดียวหรือสองชั้น บ้านทำจากไม้หรือคอนกรีต หรืออาจจะบอกจำนวนห้องนอน ห้องน้ำ ฯลฯ เพราะเรารู้ว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่หน้าตาเป็นอย่างไร? แต่ถ้าเราต้องกำหนดตำแหน่งขั้นสูง เช่น ตำแหน่งที่เราอยู่ในระบบสุริยะ และในส่วนใดของกาแล็กซีหรือจักรวาล แน่นอนว่าการตอบคำถามนี้อาจไม่ง่ายนัก

เพื่อตอบคำถามนี้ กาแล็กซี ทางช้างเผือก รูปร่าง เราต้องเรียนรู้ตำแหน่งของโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ จากนั้นขยายขอบเขตการพิจารณาว่าส่วนใดของระบบสุริยะที่อยู่ในดาราจักร ดาราจักรในจักรวาลอันกว้างใหญ่มีรูปร่างต่างกัน ในบทนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของดาราจักร ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและรายละเอียดของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา

จากการศึกษาของนักดาราศาสตร์ สรุปได้ว่า ดาราจักรทางช้างเผือกมีความกว้าง 100,000 ปีแสง และมีดาวฤกษ์ประมาณ 1 ถึง 4 แสนล้านดวง และมีมวลประมาณ 580 พันล้านมวลดวงอาทิตย์ ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ใช่ศูนย์กลางของดาราจักร กาแล็กซี ทางช้างเผือก รูปร่าง ดาราจักรทางช้างเผือกประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่ นิวเคลียส ดิสก์ และรัศมี ดังแสดงในรูปที่ 3

  • นิวเคลียส ( nucleus ) นิวเคลียสเป็นภาคกลางของดาราจักรที่เรียกว่ากระพุ้ง บริเวณนี้สว่างมากเนื่องจากความหนาแน่นของดาวฤกษ
  • จาน ( disk ) ดิสก์คือบริเวณที่ดาวกระจัดกระจายจากศูนย์กลาง คล้ายแขนของดาราจักร ประกอบด้วยฝุ่น ก๊าซ และดาวหลายดวง
  • ฮาโล ( Halo ) รัศมีคือบริเวณรอบๆ บริเวณนูนที่ดาวก่อตัวเป็นกระจุกหรือกระจุกที่เรียกว่ากระจุกทรงกลม ดวงดาวเป็นกลุ่มดาวที่เก่าแก่มาก

กล่าวโดยย่อ กาแล็กซี ทางช้างเผือก คือ ดาราจักรประกอบด้วยดาวหลายแสนล้านดวง ระบบดาวยังประกอบด้วยวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ เช่น เนบิวลาและสสารระหว่างดวงดาว องค์ประกอบภายในของดาราจักรรวมกันด้วยแรงโน้มถ่วง กาแล็กซี่มีรูปร่างต่างกัน ระบบสุริยะอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือก เป็นดาราจักรชนิดก้นหอยชนิดลำแสงที่มีโครงสร้างนิวเคลียส จาน และรัศมี โดยมีดาวฤกษ์จำนวนมากในบริเวณนิวเคลียสและดิสก์ ระบบสุริยะอยู่ห่างจากใจกลางดาราจักรทางช้างเผือกประมาณ 30,000 ปีแสง ซึ่งทางช้างเผือกที่สังเกตพบบนท้องฟ้าเป็นบริเวณของดาราจักรทางช้างเผือกในมุมมองของโลก เส้นสีขาว ทางช้างเผือกเป็นดาวฤกษ์ที่มีประชากรหนาแน่นในกาแล็กซีทางช้างเผือก

กำเนิดกาแล็กซี

กาแล็กซี่ ต่างๆ กาแล็กซีหรือกาแล็กซีเป็นอาณาจักรของดวงดาวที่เชื่อมต่อกันด้วยแรงโน้มถ่วง นอกจากดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงแล้ว กาแลคซี่ยังมีวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ เช่น เนบิวลาและสสารระหว่างดาว รวมกับดาราจักรโน้มถ่วงอย่างเป็นระบบ อาจมีขนาดหรือขนาดต่างกัน โดยดาราจักรขนาดใหญ่ อาจมีดาวหลายล้านล้านดวงเป็นสมาชิก หรือดาราจักรขนาดเล็กอาจมีดาวฤกษ์เพียงสิบล้านดวง กาแล็กซี ทางช้างเผือก รูปร่าง

เมื่อมีหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงว่าเป็นคำอธิบายที่ยอมรับได้สำหรับการกำเนิดจักรวาลปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากาแล็กซีก่อตัวขึ้นหลังจากบิกแบงราว 1 พันล้านปี ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซและฝุ่นเพื่อวิวัฒนาการเป็นกลุ่มดาว หรือกลายเป็นองค์ประกอบอื่นๆ ที่สามารถรวมกันได้อย่างเป็นระบบ จนกลายเป็นดาราจักรที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่และมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป กาแล็กซี่ต่างๆ

กาแล็กซีเพื่อนบ้าน

กาแล็กซีเพื่อนบ้าน ดาราจักรที่อยู่ใกล้เคียงคือดาราจักรที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งรวมถึงดาราจักรแอนโดรเมดาด้วย กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี กาแล็กซีแมกเจลแลนเล็กแมกเจลแลนเล็กและแมกเจลแลนเล็ก กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่ เป็นดาราจักรที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เฟอร์ดินานด์มาเจลลัน

กาแล็กซี่ออนไลน์ นักสำรวจชาวโปรตุเกส ทั้งสองดาราจักรถูกมองว่าเป็นเมฆ จึงเรียกว่า เมฆแมเจลแลนใหญ่ และเมฆแมเจลแลนเล็กทั้งสองดาราจักร สองแห่งอยู่บนขอบฟ้าด้านใต้ ผู้สังเกตการณ์ทางตอนเหนือจึงค่อนข้างยากที่จะมองเห็นทั้งสองดาราจักร กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่อยู่ไกลจาก กาแล็กซีทางช้างเผือกอยู่ห่างออกไปประมาณ 163,000 ปีแสง ในขณะที่ดาราจักรแมกเจลแลนเล็กอยู่ห่างจากกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 196,000 ปีแสง

กาแล็กซีเพื่อนบ้าน

กาแล็กซีแอนโดรเมดา Andromeda Galaxy กาแล็กซีเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่ห่างจากโลก 2.4 ล้านปีแสงเป็นกาแลคซีที่ปรากฏในทิศทางของกลุ่มดาว Andromeda ระหว่าง Bingo และ Bats เป็นดาราจักรชนิดก้นหอยเหมือนทางช้างเผือกแต่ใหญ่กว่า มองเห็นไม่ชัดด้วยตาเปล่า เป็นพื้นที่ประมาณสามเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ เพราะมันมีรูปร่างเหมือนดาราจักรทางช้างเผือก ระบบดาวก็น่าจะเหมือนกัน แต่จะมีชีวิตดาวเคราะห์ใน Andromeda Galaxy หรือไม่? และการก่อตัวของมันขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนั้น

กาแล็กซี่ออนไลน์ กาแล็กซีกังหันลม M33 ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 3 ล้านปีแสง ก็เป็นดาราจักรชนิดก้นหอยขนาดใหญ่เช่นกัน เราจะเห็นว่าแขนกังหันทั้งสองข้างของดาราจักรเป็นเนบิวลาสีแดงสด เนบิวลาสะท้อนแสงสีน้ำเงินเป็นแหล่งกำเนิดของดวงดาวทุกดวง นักดาราศาสตร์ทราบดีว่าดาราจักรชนิดก้นหอยเป็นเหมือนโรงงานที่เป็นตัวเอก เป็นดาราจักรอายุน้อยที่เต็มไปด้วยกระจุกดาวเกิดใหม่

ดาราศาสตร์ เอกภพ (Universe)

กาแล็กซี่ ต่างๆ  จักรวาลเป็นดินแดนกว้างใหญ่ที่ไม่สามารถกำหนดได้ จักรวาลประกอบด้วยกลุ่มดาวมากมาย ดาราจักรเรียกอีกอย่างว่ากาแล็กซี กาแล็กซีประกอบด้วยดาวนับร้อยล้านดวง รวมถึงดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ฝุ่นและเนบิวลา รวมทั้งกลุ่มดาวดาวเคราะห์ของเรา ทางช้างเผือก เราเรียกมันว่าดาราจักรทางช้างเผือก เพราะเมื่อเรามองจากโลกไปยังดาราจักรดังกล่าว  กาแล็กซี่ต่างๆ

เราจะเห็นท้องฟ้ายาวเหมือนเมฆในท้องฟ้ายามค่ำคืน นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าทางช้างเผือกมีดาวประมาณ 100 พันล้านดวงสำหรับระบบสุริยะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางช้างเผือก ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง มีดวงดาวหรือเทห์ฟากฟ้าหรือไม่? ดาวทุกดวงเกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่ง เช่น ดวงจันทร์และโลก โลกและดวงอาทิตย์ วัตถุท้องฟ้าที่ประกอบด้วยระบบสุริยะ ได้แก่ ดาวเคราะห์ ดาวเทียม ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต อุกกาบาต กาแล็กซีเพื่อนบ้าน เป็นต้น

ปัจจุบัน นักดาราศาสตร์เชื่อว่าเอกภพประกอบด้วยกาแล็กซี ดาราจักรหนึ่งแสนล้านกาแล็กซี ดาราจักรแมกเจลแลนใหญ่อยู่ใกล้ดาราจักรทางช้างเผือกของเรามากที่สุด ด้วยระยะทางที่แสงเดินทางได้ 170,000 ปี เอกภพทั้งมวลก่อตัวขึ้นอย่างไรเป็นความลึกลับที่มีมาช้านานที่นักดาราศาสตร์พยายามหาคำตอบ ทุกวันนี้ คำอธิบายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดคือทฤษฎีบิ๊กแบง

กำเนิดระบบสุริยะ

กาแล็กซี ทางช้างเผือก คือ คำว่าระบบสุริยะใช้กับระบบดาวเคราะห์ที่โลกเป็นสมาชิกเท่านั้น และไม่ควรเรียกว่าระบบสุริยะอย่างที่เรียกกันทั่วไปว่า เพราะไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าจักรวาลอย่างที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นๆ การโคจรรอบดวงอาทิตย์ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และดาวเทียม โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สามจากดวงอาทิตย์ ระบบดาวเคราะห์ เมื่อพูดถึงระบบที่มีวัตถุโคจรรอบดาวฤกษ์ กาแล็กซี่ ต่างๆ